Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: janvāris, 2021

Ilustrēta pilsētas vārdnīca

Attēls
Vai, ejot pa pilsētu, Tev ir ienācis prātā, kā atsevišķi vārdi izskatās un skan kaimiņvalstu pilsētu izkārtnēs?  Pārlapojot fotogrāfiju kolekcijas elektroniskajās datnēs, esmu izveidojusi nelielu vārdu un attēlu mini vārdnīcu ar biežāk lietotajiem vārdiem lingvistiskajā ainavā. Vispirms ir attēli latviešu valodā (LV), tad lietuviešu valodā (LT) un pēc tam igauņu valodā (EE). Veikals, bode, tirgotava LV LV LV LT EE EE Kafejnīca LV LT EE Viesnīca LV LT EE Pasts LV LT EE Aptieka LV LT EE Banka LV LT EE Frizētava LV LT EE Skaistumkopšanas salons, skaistuma studija, skaistuma salons LV LT EE Lombards LV EE Iela LV LT Ieeja LV LT Frāzes, kas ir saistītas ar pārvietošanos pilsētā latviešu valodā - lietuviešu valodā - igauņu valodā - angļu valodā pa labi   - į dešinę/dešinėn  - paremal  - on the right pa kreisi -  į kairę/kairėn  - vasakul -  on the left  iet taisni -  tiesiai vai eik/eikite tiesiai - mine (IMP.Sg) otse  -  go straight  pagriezties pa labi  -  į dešinę vai pasuk / pasukite į

"Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē"

Attēls
Populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē" ir vienlaikus uzziņu līdzeklis lingvistiem, lingvodidaktisks materiāls pedagogiem un papildu mācību līdzeklis skolēniem/studentiem valodniecībā. Izdevuma pamatā ir trīs daļas: metodoloģiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā daļa ir paredzēta valodniekiem, valodas pedagogiem un tiem, kuri vēlas iepazīties ar lingvistiskās ainavas teoriju un jaunākajām pedagoģijas teorijām. Otrā un trešā daļa ir saistoša valodas apguvējiem un tiem, kurus interesē pilsētu tekstu daudzpusīga izpēte. 1. Metodoloģiskajā daļā tiek runāts par pedagogu pedagoģisko pārliecību, zīmju teorijām (izglītojošo semiotiku, multimodalitāti, lingvistisko ainavu) valodas mācīšanas pieejām un refleksīvo pedagoģiju, zināšanu veidošanās procesiem un tekstpratību. 2. Teorētisko daļu veido divas nodaļas, kurās populārzinātniski ir izklāstīti ar pilsētu tekstiem saistīti jautājumi, definēti galvenie termini (t. sk. svešvalodās) un sniegti ieteikumi prakt