Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: decembris, 2019

"VĀRDS UN TĀ PĒTĪŠANAS ASPEKTI"

   2019. gada 28. un 29. novembrī Liepājas Universitātē norisinājās 24. starptautiskā zinātniskā konference "Vārds un tā pētīšanas aspekti" , kurā šoreiz viens no galvenajiem diskusiju jautājumiem bija zinātniskās valodas atšķirīgie izpētes aspekti. Tamdēļ tikai likumsakarīgi, ka gan konferences atklāšanas sēdē, gan darba sekcijās tika pieminēts augstākās izglītības diskursā aktuālā tēma - promocijas darbu rakstīšanas un aizstāvēšanas valoda. Aizstāvot latviešu valodas lietojuma tiesības, uzrunās un referātos tika ievītas smalkas metaforas un izteiktas kritiskas piezīmes par globalizācijas tendencēm (vismaz tām, kas attiecas uz valodas prestižu un lietojumu).     Taču, atgriežoties pie konferences pārskata, noteikti  jāuzteic organizatoru lieliskais darbs. Man bija patiess prieks vērot, ka viss norit precīzi laikā un augstā zinātniskā kvalitātē. Viss, ko dzirdēju, ļoti patika un iedvesmoja, pat ja temati tiešā veidā nebija saistīti ar manām zinātniski pētnieciskajām inte