Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: novembris, 2020

Ko mēs varam mācīties no pilsētu tekstiem?

Attēls
 Lai Tu iegūtu atbildi uz nosaukumā pieteikto jautājumu, piedāvāju trīs variantus. 1. Noskaties īsu (5 min) prezentāciju no LU Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas pasākuma "Zināšanu agora":  https://www.youtube.com/watch?v=4KGLIpGIGuU&t=37s 2. Noskaties grāmatas "Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti" tiešsaistes prezentācijas ierakstu (apm. 45 min.):  https://www.youtube.com/watch?v=nit0FtAHd_o&feature=youtu.be 3. Iegūsti savā īpašumā grāmatas "Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti" un "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē"! :) 

"Authentic Texts in Language Acquisition: Theories, Approaches and Practices"

Attēls
  “Authentic Texts in Language Acquisition: Theories, Approaches and Practices” is a linguo-didactics book in Latvian for prospective and new teachers of Latvian as a foreign language or of other foreign languages.  The book focuses on how to involve authentic texts (incl. city texts, or linguistic landscape (LL) signs) in language teaching. Which texts, tasks, strategies, and methods are the most appropriate for teaching foreign language in a communicative and contextualized way? How have linguistic landscape data and the LL approach been used to organize learning processes and develop textbooks in Latvia and worldwide?  Inspired by many scholars (e.g., K. Brandl, B. Cope, M. Kalantzis, J. C. Richards, T. S. Rodgers, E. Zyzik, C. Polio, D. Gorter, J. Cenoz, D. Malinowski, E. Krompák, C. A. Chapelle, S. Marten (Lazdiņa), H.F. Marten), the book combines :  - an overview of the latest theories and approaches in language pedagogy (e.g., multiliteracies, task-based language teaching, and