Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: februāris, 2020

LL SIGNS IN THE TEXTBOOKS OF LATVIAN: A CASE STUDY

Attēls
My content analysis of textbooks has been carried out to understand how and how often illustration with LL signs have been used in 58 Latvian textbooks published between 1991 and 2018, and to learn what (not) to do in the author’s own teaching material. 40 books are for Latvian as a first language teaching (4 of them are for school pupils with special educational needs), although school pupils with Latvian as a second or third language also learn from them if they learn in schools with Latvian as the instruction language. 12 textbooks are for teaching Latvian in minority schools, while 6 books are for adolescents and adults who learn Latvian as a foreign language in Latvia or abroad. It is interesting that the most frequently published LL sign in the textbooks is an inscription on the Freedom Monument in Riga, the capital of Latvia – Tēvzemei un brīvībai ‘For Fatherland and Freedom’. It is included in six textbooks; four of them are for learning Latvian as a second lang

MANAS PUBLIKĀCIJAS PAR LINGVISTISKO AINAVU

LINGVISTISKĀ AINAVA: METODOLOĢIJA, IZPĒTES VIRZIENI, ATTĪSTĪBA Pošeiko, S. (2019). Lingvistiskā ainava.  Nacionālā enciklopēdija .  https://enciklopedija.lv/skirklis/52199-lingvistisk%C4%81-ainava Pošeiko, S. (2015).  Valodas un to funkcionalitāte pilsētu publiskajā telpā: Baltijas valstu lingvistiskā ainava . Disertācija. Rīga: LU.  http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31349/298-51593-Poseiko_Solvita_sp10146.pdf?sequence=1 . Lazdiņa, S.,  Pošeiko, S.,  Marten, H.F. (2013). Baltijas valstu lingvistiskā ainava: dati, rezultāti, nākotnes pētījumu perspektīvas.  Via Latgalica V , Rēzekne, 37.–49. lpp.  http://journals.ru.lv/index.php/LATG/article/view/1642 Lazdiņa, S., Marten, H.F.,  Pošeiko, S.  (2008). Lingvistiskās ainavas metode – netradicionāls ceļš multilingvisma jautājumu izpētē un mācīšanā. Zinātniski metodiskais žurnāls  Tagad . Nr. 1. Rīga: LVA, 43.–49. lpp. Pieejams:  http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Par_latviesu_valodas_apguvi/Tagad_1_08.pdf

VAI PILSĒTAS TEKSTIEM IR KO TEIKT PAR MĪLESTĪBU UN ŠODIENAS SVĒTKIEM?

Attēls
Svētā Valentīna diena vai Visu mīlētāju diena ir tādi pavisam jauki mīlestības godināšanas un sumināšanas svētki. Idejiski brīnišķīgs brīdis īpašo jūtu papildus izrādīšanai un iemesls neikdienišķai laika pavadīšanai ar mīļoto un/vai kādam (ne-)ierastam našķim. :) Cita lieta, vai komercializācijas iespaidā nav izplēnējis vai čupeit noplicinājies svētku patiesais gars. Lai vai kā tur arī nebūtu, viss rit savu gaitu, un mūsu pašu ziņā, kam ļauties un kam stingri turēties pretī.  Pilsētas tekstiem piemīt tendence pielāgoties situatīvajam kontekstam; par to mēs esam jau gadu gadiem pārliecinājušies  (kas vairāk, kas mazāk, protams)  pirms tādiem saulgriežu svētkiem kā Ziemassvētki, Lieldienas un Jāņi, citiem būtiskiem pasākumiem un svarīgām notikšanām. Valentīndiena, šķiet,  nav izņēmums.  Nolēmu izcilpot pa Rīgas pilsētas centru, pievēršot uzmanību tekstiem, kas ir saistīti ar šo mīlestības uzstīgoto dienu. Mazliet pārsteidzoši, tomēr nevarētu teikt, ka uz katra soļa būtu izvieto

"VALODAS DETEKTĪVS" - ideja valodas nodarbībām :)

Attēls
      Mēs zinām, ka Latvijas izglītības iestādēs vienmēr ir bijuši, ir un būs skolēni vai studenti, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda, daudziem - pat ne otrā valoda. Tāpat mēs zinām, ka Latvijas pilsētās izvietotie teksti nav tikai latviešu valodā. Tamdēļ valodas izglītībā (kopumā) un mācību procesā (konkrēti) jautājums par daudzvalodību ikdienas praksē un apkārtējā vidē ievijas likumsakarīgi un organiski.     Tāpat bieži piesauktais termins "iekļaujošā izglītība" daudzos gadījumos tiek nevajadzīgi samudžināts, lai nepamanītu un nonovērtētu vienkāršas lietas un darbības, kas tiek vai kas var tikt viegli īstenojamas. Veiksmīgi īstenots valodas mācību process būtu tāds, kurā skolēni/ studenti ar citādu valodu "bagāžu" (resp., valodu biogrāfiju) reti justu emocionālu trauksmi (resp., linguistic anxiety ) vai nejustu to vispār latviešu valodas nodarbībās.    "Valodas detektīvs" ir interesants skolēnu/ studentu patstāvīgā darba piemērs, kas ļauj sk