Ziņas

Perception and educational investigation of linguistic landscapes

Attēls
PERCEPTION OF LL ACCORDING TO RESPONDENTS In 2014, ten young people (five girls and boys aged 18 to 21 years) were  interviewed in Rēzekne to assess whether young people are paying attention to  language signs and the languages used in them, as well as to find out the influence  of the lack of knowledge of the lexical meaning of individual words on the  perception of the language sign or its type (e.g., announcement, poster, prohibition  sign), function and purpose. All ten young people admitted that they generally pay attention to language  signs, especially when languages uncommon to the local environment (e.g.,  Chinese or French in Rēzekne) or interesting linguistic elements—such as original  metaphors or wordplay with letters, words, phrases—are used. No respondent  indicated that not knowing the lexical meaning of a particular word or combination  of words would hinder understanding the text (language sign) as a whole. In their  opinion, this lack of knowledge neither hinders the

Ilustrēta pilsētas vārdnīca

Attēls
Vai, ejot pa pilsētu, Tev ir ienācis prātā, kā atsevišķi vārdi izskatās un skan kaimiņvalstu pilsētu izkārtnēs?  Pārlapojot fotogrāfiju kolekcijas elektroniskajās datnēs, esmu izveidojusi nelielu vārdu un attēlu mini vārdnīcu ar biežāk lietotajiem vārdiem lingvistiskajā ainavā. Vispirms ir attēli latviešu valodā (LV), tad lietuviešu valodā (LT) un pēc tam igauņu valodā (EE). Veikals, bode, tirgotava LV LV LV LT EE EE Kafejnīca LV LT EE Viesnīca LV LT EE Pasts LV LT EE Aptieka LV LT EE Banka LV LT EE Frizētava LV LT EE Skaistumkopšanas salons, skaistuma studija, skaistuma salons LV LT EE Lombards LV EE Iela LV LT Ieeja LV LT Frāzes, kas ir saistītas ar pārvietošanos pilsētā latviešu valodā - lietuviešu valodā - igauņu valodā - angļu valodā pa labi   - į dešinę/dešinėn  - paremal  - on the right pa kreisi -  į kairę/kairėn  - vasakul -  on the left  iet taisni -  tiesiai vai eik/eikite tiesiai - mine (IMP.Sg) otse  -  go straight  pagriezties pa labi  -  į dešinę vai pasuk / pasukite į

"Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē"

Attēls
Populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē" ir vienlaikus uzziņu līdzeklis lingvistiem, lingvodidaktisks materiāls pedagogiem un papildu mācību līdzeklis skolēniem/studentiem valodniecībā. Izdevuma pamatā ir trīs daļas: metodoloģiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā daļa ir paredzēta valodniekiem, valodas pedagogiem un tiem, kuri vēlas iepazīties ar lingvistiskās ainavas teoriju un jaunākajām pedagoģijas teorijām. Otrā un trešā daļa ir saistoša valodas apguvējiem un tiem, kurus interesē pilsētu tekstu daudzpusīga izpēte. 1. Metodoloģiskajā daļā tiek runāts par pedagogu pedagoģisko pārliecību, zīmju teorijām (izglītojošo semiotiku, multimodalitāti, lingvistisko ainavu) valodas mācīšanas pieejām un refleksīvo pedagoģiju, zināšanu veidošanās procesiem un tekstpratību. 2. Teorētisko daļu veido divas nodaļas, kurās populārzinātniski ir izklāstīti ar pilsētu tekstiem saistīti jautājumi, definēti galvenie termini (t. sk. svešvalodās) un sniegti ieteikumi prakt